25 Ekim 2018 Finansal Analistin Bir Günü

Finansal Analistin Bir Günü

Finansal hizmetler sektöründeki daha titiz ama ödüllendirici kariyer seçenekleri arasında finansal analist pozisyonu da yer alır.

Peki tam olarak, bir finansal analist günlük olarak ne gibi işler yapar?

Bu sorunun cevabı büyük ölçüde analistin tecrübe düzeyine bağlıdır. Genç analistler çok fazla veri toplama, finansal modelleme ve elektronik tablo bakımı yapma eğiliminde olurken, daha kıdemli analistler zamanlarını daha fazla yatırım tezleri geliştirmeye, şirket yönetim ekipleri ve diğer yatırımcılarla konuşmaya ve pazarlama fikirlerine yönelmeye eğilimlidirler.

Genç ve kıdemli finansal analistlerin bir günlük hayatlarına daha yakından bakalım.

Genç Analist:  Deneyim (0-3 yıl)

Bir analistin kariyerinin ilk birkaç yılında, zamanının çoğunu ilgili verileri toplayarak, karşılaştırma tablolarını ve finansal modelleri güncelleyerek ve ilgili haberleri ve endüstri yayınlarını okuyarak geçirmeyi bekleyebilir.

Bu faaliyetlerin amacı belirli bir iş, sektör veya endüstri hakkında sağlam bir temel anlayış geliştirmektir. Ayrıca, birçok genç analist, zamanlarının bir kısmını mesleki ve lisans sınavlarına çalışmak üzere ayırmaktadır. Pozisyon başlıkları firmalara göre farklılık gösterirken, üç yıldan daha az deneyimi olan bir finansal analisti tanımlamak için “genç analist” ünvanını kullanıyoruz.

Kıdemli Analist: Deneyim (3+ yıl)

Genç bir analist belirli bir endüstri uzmanlığı seviyesine ulaştığında ve oldukça güçlü bir iletişim ağı geliştirdiğinde, mesleki sorumlulukları gereği bir yatırım görüşü geliştirmek için verileri kullanmaya başlamaktadır. Buna ek olarak, kıdemli bir analist, endüstri ve şirket iletişimiyle ilişkilerini geliştirmek ve ekibin işlerini pazarlamak için oldukça zaman harcar. Mentorluk ayrıca kıdemli analistlerin günlük sorumluluklarının önemli bir bileşenidir.

Genç ve kıdemli analistlerin mesleki sorumluluklarındaki farklılıklara rağmen, günlerinin akışında benzerlikler vardır. Burada size bir finansal analistin hayatında bir gün sunuyoruz.

Genç ve Kıdemli Analistlerin Hayatından Örnek Bir Gün

07:00: Sabah Toplantısı

Genç Analist: Birçok satış taraflı işlemler ve satın alma işlemleri, analistlerin araştırmasının temel hedeflerinin tartışıldığı bir günlük sabah buluşmasını kolaylaştırır. Genç analistler, genellikle bu toplantılara katılmaları için teşvik edilir.

Kıdemli Analist: Eğer kıdemli bir analist firmaya bir yatırım fikri sunacaksa, analist firmanın sabah toplantısında bunu yapabilir. Alternatif olarak, kıdemli analist müşteriler veya şirket yönetimi ile de görüşebilir.

08:00: Trader’lar ve Satış Görevlileri ile Check-In

Genç ve Kıdemli Analist: Firmadaki diğer ekip üyeleri ile düzenli iletişim, bir analistin fikirlerinin iyi bilinmesini ve anlaşılmasını sağlar.

09:00 – 23:00: Pazarlama, Bağlantı Kurma, Uzun Dönem Çalışmalar ve Bakım Araştırmaları

Bir analistin günlük faaliyetlerinin akışı, kazanç takvimi, kıdemli analistin pazarlama takvimi ve devam eden araştırma projelerinin olup olmadığı gibi faktörlere bağlıdır.

Oldukça Yoğun Bir Gün Aşağıdaki Şekilde Sürebilir:

09:00:

Genç ve Kıdemli Analist: Takım üyeleri ile takım toplantısına katılır.

10:00:

Genç Analist: Kıdemli analistin pazarlama gezisinden önce pazarlama slayt dosyasını günceller. İnceleme için diğer ekip üyelerine sunar.

Kıdemli Analist: Şirketin iş modeli ile ilgili bazı noktaları açıklığa kavuşturmak ve bir dağıtım merkezine bir yatırımcı ziyareti planlamak için şirket yönetim ekibiyle konferans çağrısı yapar. Kurum içi toplantıya katılır.

ÖĞLEDEN SONRA 12:00:

Genç Analist: Öğle yemeğinde akıl hocasıyla buluşur.

Kıdemli Analist: Endüstri temasları ile öğle yemeği.

17:00:

Genç Analist: Bir kazanç raporu yayınlar. Bu nedenle, genç analist, ekibin finansal modelini elde edilen verileri kullanarak güncellemelidir. Daha sonra genç analist şirketin yönetim ekibi için sorular hazırlamalıdır. Basın bülteninde yer alan belirgin noktalar kıdemli analist ve takıma işaretlenmelidir.

Kıdemli Analist: Herhangi bir önemli noktayı araştırmak için kazanç raporunu inceler. Soruları açıklığa kavuşturmak için yönetim ekibiyle iletişime geçer. Kazanç tahmininin analistin yatırım görüşü üzerindeki etkisini belirler.

20:00:

Genç Analist: Gözden geçirilmiş araştırma notunu ve mali modeli gözden geçirilmek üzere kıdemli analiste gönderir. Gerektiğinde değişiklikler yapar.

Kıdemli Analist: Araştırma modelini gözden geçirir. Gerekli değişiklikleri yapar.

Genel olarak konuşmak gerekirse, bir genç veya kıdemli analistin hayatındaki bir gün çok emek gerektirebilir. Bununla birlikte, finansal analist pozisyonu mali açıdan kişiye tatmin edici bir kariyere sahip olma imkanı sunar. Ayrıca bilinmesi gereken diğer bazı önemli finansal konulara http://www.finansuzmanligi.com adresinden  ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir